LT  EN
 

Paslaugos

Leidyba ir spauda

Leidykla yra paruošusi, išleidusi ir atspausdinusi ne vieną leidinį istorine, menine ir gamtine tematika. Didžiuojamės išleidę Viliaus Kavaliausko knygą “Už nuopelnus Lietuvai” (II tomą), enciklopedinį leidinį „Lietuvos karžygiai“ (6 tomai), Alma Mater Vilensis knygą „Vilniaus Universitetas fotografijose“, kuri įvertinta knygos meno konkurso „Vilnius 2004“ diplomu, Rimanto Dichavičiaus „Šarūno Saukos“ albumą, sulaukusio didelio susidomėjimo Frankfurto knygų mugėje 2001 metais.

2005 metais pristatėme dvikalbį reprezentacinį Broniaus Leonavičiaus leidinį „Vilniaus Legendos“, skirtą Vilniaus miesto vardui paminėti, kuris 2006 metais buvo įvertintas knygos meno konkurso „Vilnius 2005“ diplomu, skirtu leidyklai ir spaustuvei.

Norėtume paminėti ir kitus mūsų išleistus leidinius, kuriuos galėtume suskirstyti į:

  • istorinę tematiką: A.Degutis, R.Dichavičius „Lietuva Lenkija. Suartėjimo keliu“; S.Dambrava „Sibiro vaivorykštės: tremtinio atsiminimai“; R.Dichavičius „Vidurnaktį nežuvę“; R.Racėnas „Rešotų aidai: apybraiža“.
  • meninę tematiką : A. Kmieliauskas „Skulptūra, freska, tapyba, grafika“; R. Dichavičius    „Vizijos“;  „Talentu ir širdimi“; J. Jakovenko  „Linea magica“; „Čiurlionis ir šiandiena“.
  • gamtinę tematiką: „Elektrėnų krašto gamta“; „Kaišiadorys. Gamtos ir kultūros paveldas“; „Mažeikių krašto gamta“; „Klaipėdos krašto perinčių paukščių atlasas“; fotoalbumas „Birštonas“.
  • kitas literatūrines knygas: mokinių kūrybos almanachas  „Tyla ir žodžiai“ (5 leidimai); L.Karsavinas „Tai Tu mane kvieti“; A.St.Každailis „Senadvaris: Poeto Fausto Kiršos gimtinė“.