LT  EN
 

Investicijos į KKI sektoriaus infrastruktūrą

UAB „Daigai“ įgyvendina projektą „UAB „Daigai“ investicijos į KKI sektoriaus infrastruktūrą”, Nr. 13.1.1-LVPA-K-309-01-0024 finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė (projekto biudžetas – 505 627,00 EUR, skirtas finansavimas – 129 440,51 EUR).

Projekto tikslas – naujų skaitmeninių bei žiedinės ekonomikos principus atitinkančių produktų ar paslaugų kūrimas, investuojant į kultūros ir kūrybinės industrijos (toliau – KKI) produktų/paslaugų kūrimui būtiną infrastruktūrą.

Skaityti daugiau...

Inovatyvios valdymo sistemos diegimas UAB "Daigai"

UAB „Daigai” įgyvendina projektą „Inovatyvios valdymo sistemos diegimas UAB „Daigai” finansuojamą Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Projekto tikslas įdiegti LEAN vadybos metodą, kuris leis išvengti klaidų darbo procese ir didins darbo našumą. Projekto įgyvendinimas leis naudojant mažesnius išteklius, sukurti didesnę vertę klientui ir didinti įmonės konkurencinį pranašumą, siekti nuolatinio tobulėjimo ir šalinti nereikalingas veiklas.

Skaityti daugiau...

Regeneravimo įrenginio diegimas UAB „Daigai“, siekiant sumažinti gamybos atliekų susidarymą

Leidykla-spaustuvė UAB ,,Daigai“ 2014 metų liepos mėnesį sėkmingai įgyvendino investicinį projektą „Regeneravimo įrenginio diegimas UAB „Daigai“, siekiant sumažinti gamybos atliekų susidarymą“, kurį iš dalies finansuoja Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF), patvirtinęs 116 440 Lt subsidiją projektui įgyvendinti. Bendra projekto vertė – 149 000 Lt be PVM. 

Skaityti daugiau...

Integruotos kokybės, aplinkos apsaugos ir higienos vadybos gaminant maisto gaminių pakuotes vadybos sistemos diegimas

UAB „Daigai“ įgyvendino projektą „Integruotos kokybės, aplinkos apsaugos ir higienos vadybos gaminant maisto gaminių pakuotes vadybos sistemos diegimas UAB „Daigai“ pagal priemonę VP2-2.1-ŪM-03-K Procesas LT, iš dalies finansuojamą Europos Sąjungos fondų lėšomis, kurio metu buvo įdiegtos ir sertifikuotos kokybės, aplinkos apsaugos ir higienos vadybos gaminant maisto gaminių pakuotes sistemos, įsigyta programinė įranga, skirta įdiegtai integruotos vadybos sistemai valdyti, dokumentams publikuoti, neatitiktims valdyti.

Skaityti daugiau...

Darbo našumo didinimas diegiant spaustuvės informacines sistemas

UAB „Daigai“ įgyvendino projektą „Darbo našumo didinimas diegiant spaustuvės informacines sistemas UAB „Daigai“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „E – Verslas LT“, kurio metu buvo įsigyta buhalterinės apskaitos programa ir sukurta bei įdiegta gamybos valdymo programa. 2011 m. liepos 15 d. buvo pasirašyta projekto Finansavimo ir administravimo sutartis Nr. S-VP2-2.1-ŪM-02-K-02-233, pagal kurią projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos.

Skaityti daugiau...

UAB „Daigai“ spaustuvės modernizavimas

UAB „Daigai“ įgyvendino projektą  „UAB „Daigai“ spaustuvės modernizavimas“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Lyderis LT“. 2008 m. gruodžio 12 d. buvo pasirašyta projekto Finansavimo ir administravimo sutartis Nr. S-VP2-2.1-ŪM-01-K-01-108, pagal kurią projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos. Projektas įgyvendintas už 5358 012,05 Lt sumą, iš jų 2140 229,00 Lt Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Skaityti daugiau...